Att hoppas på ett annat system

Att hoppas på ett annat system gavs ut 2013 och är den första, och fortfarande enda, boken om kristen tro och anarkism som är skriven på svenska. Vi har fått alla skribenters tillåtelse att publicera deras texter här för att göra en fortsatt aktuell bok mer tillgänglig.

Det är inte ovanligt att samtala om kristen tro och politik. Ofta begränsas dock diskussionen till enskilda partiers ståndpunkt. Lika ofta kan den kristna tron betraktas som en inre privatsak. Men kanske är bilden mer komplicerad? Kanske är det till och med så att själva tilltron till regeringar och riksdagar är vad som måste bekämpas?

Den här boken är ett inlägg i ett samtal om hur kristen tro och anarkism relaterar till varandra. I åtta texter visar skribenterna, med sina personliga erfarenheter som grund, hur kristen tro och politik kan mötas på ett sätt som både är nytt och som bär eko från historien. Och försöker svara på frågorna: vad är anarkism, hur är kristen tro politisk och vad har de båda med varandra att göra?

För första gången på svenska finns det nu möjlighet att gräva djupt i ett möte som både är unikt och utmanande. Här finns tankar om icke-hierarkier, kamp, Guds kärlek och ett hopp om ett annat system.

Innehåll:

Inledning av Tomas Lundström & Anton Lundqvist [LÄS ONLINE] [LADDA NED PDF]
1. Skisser av en kristen anarkism av Anton Lundqvist [LÄS ONLINE] [LADDA NED PDF]
2. Det gränslösa riket av Alice Hägg [LÄS ONLINE] [LADDA NED PDF]
3. Våld av Jonathan Wiksten [LÄS ONLINE] [LADDA NED PDF]
4. En gemenskap utan maktordningar av Elin Lundell [LÄS ONLINE] [LADDA NED PDF]
5. Vad är anarkism? av Jonas Lundström [LÄS ONLINE] [LADDA NED PDF]
6. Motstånd är lika med förkultur av Johanna Hadin [LÄS ONLINE] [LADDA NED PDF]
7. Väckelsen och staten av Maja Ekström [LÄS ONLINE] [LADDA NED PDF]
8. Vid Babylons floder satt vi och grät av Tobias Herrström [LÄS ONLINE] [LADDA NED PDF]
Appendix: Gå vidare [LÄS ONLINE] [LADDA NED PDF]