Vad är helig anarki?

Helig anarki vill utforska gränslandet och överlappningen mellan kristen tro och anarki. Vi vill formas både av Jesus som driver ut kapitalister ur templen med piska och Kropotkin som skriver om inbördes hjälp, men vi förhåller oss kritiska till både de kristna och de anarkistiska sfärerna.

Vi tar avstånd från en kristendom som är individualistisk, samhällsfrånvänd, nationalistisk och sensationsbaserad – vi vänder oss från en tro du konsumerar och förespråkar en tro som rent praktiskt utmanar, tröstar och radikaliserar oss.

För oss betyder anarki ett ständigt ifrågasättande av, och ett motstånd gentemot, alla hierarkiska strukturer mellan människor och grupper. Vi vill hoppas på och kämpa för ett annat system där hierarkier inte förtrycker och förstör. Detta är inte ett system vi kan rösta oss till, utan något som många människor kommer behöva jobba – på olika sätt och med olika metoder – för att nå. Det finns inget entydigt svar på hur detta arbete bör se ut, och trots att vi tycker att våld är problematiskt på många sätt vill vi inte säga att ickevåld är det enda rätta.

Helig anarki är inte en evangeliserande rörelse, vi kommer inte jobba för att någon person ska konvertera åt vare sig det ena eller det andra hållet (fast vi ser gärna att ni blir anarkister).

Så vad är den heliga grejen? Ja, det är upp till dig att tänka på, men vi är övertygade om att även människans andliga sida är något som fängslats och kontrollerats under historien. Våra inre behöver frigörelse och nya drömmar, visioner och platser att vila på.